seniorGZ
DIAMOND WORKERS:45 plussers met kwaliteit en ervaring

Home
01

Consultancy en advies
02

training en coaching
03

Personeelsbemiddeling
04

Contact
05

links
06

voorwaarden
07
coaching

SeniorGZ verzorgt voor u de coaching van individuele mewederkers die vastlopen of dreigen vast te lopen in hun werksituatie. Vaak gaat het dan om medewerkers die weer op weg geholpen moeten worden om te weten waar hun kwaliteiten liggen en wat de functie die ze uitoefenen van hen vraagt. 
Middels een intakegesprek zetten we een traject hiervoor uit en offreren dit vrijblijvend aan u. 


HomeConsultancy en adviestraining en coachingPersoneelsbemiddelingContactlinksvoorwaarden
coaching
teamtraingen
OR trainingen
weerbaarheidstrainingen
agressie- en conflicthantering