seniorGZ
DIAMOND WORKERS:45 plussers met kwaliteit en ervaring

Home
01

Consultancy en advies
02

training en coaching
03

Personeelsbemiddeling
04

Contact
05

links
06

voorwaarden
07
agressie- en conflicthantering
Binnen de werkzaamheden van uw team is er regelmatig sprake van agressie- en conflicten door cliënten. Het is van groot belang dat uw medewerkers hier op een adequate wijze mee kunnen omgaan.
Binnen de training staan een aantal onderdelen centraal zoals :
- leren herkennen van individuele grenzen
- bewustworden van teamgrenzen
- verschillende vormen van agressie kunnen herkennen
- wettelijke bepalingen. ( zoals de BOPZ)

In de training zitten veel fysieke elementen, waardoor de deelnemers zich bewust worden van houdingsaspecten en individuele weerbaarheid. Daarnaast leggen we altijd de relatie naar de werkvloer, met voorbeelden en rollenspelen. Voor dit laatste onderdeel kunnen we gebruik maken van acteurs. 

Het is belangrijk dat er binnen uw instelling een helder beleid is rondom de hantering van agressie en conflicten.
SeniorGZ kan u instelling helpen dit beleid op te stellen, zodat trainingen niet op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van uw scholingsaanbod en deskundigheidsbevordering.

HomeConsultancy en adviestraining en coachingPersoneelsbemiddelingContactlinksvoorwaarden
coaching
teamtraingen
OR trainingen
weerbaarheidstrainingen
agressie- en conflicthantering